Untitled-1

ល្បែងសិក្សា៖ ទស្សន៍ទាយសម្លេង

សកម្មភាព ១ ឱ្យកុមារអង្គុយជារង្វង់ ២ បង្ហាញវត្ថុដែលមានសូរសំឡេង ៤ឬ៥ខុសៗគ្នា ៣ ក្រឡុកសំឡេង ១ ម្ដងៗ ហើយឱ្យកុមារចំណាំសំឡេង ៤ ឱ្យកុមារបិទភ្នែក ហើយគ្រូក្រឡុកសំឡេងណាមួយ ៥ ឱ្យកុមារបើកភ្នែកទាំងអស់គ្នាហើយទាយម្នាក់ម្ដងៗ ៦ សរសើរកុមារដែលទាយត្រូវ និងលើកទឹកចិត្តក...