Untitled-1 (15)

តើការចូលរួមការងារស្ម័គ្រចិត្តមានសារប្រយោជន៍អ្វីខ្លះ?

ការស្ម័គ្រចិត្ត ជាការចូលរួមធ្វើសកម្មភាពអ្វីមួយដោយមិនគិតពីប្រាក់កម្រៃ ឬប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួន។ ការស្ម័គ្រចិត្តអាចស្ថិតក្នុងរូបភាពច្រើនយ៉ាង ដូចជា ការជួយធ្វើការងារសង្គម ការជួយដល់អ្នកដ៏ទៃ ការជួយសហគមន៍ ឬប្រទេសជាតិរបស់យើង។ តើហេតុអ្វីយុវជនគួរចូលរួមធ្វើការងា...