Untitled-1

ល្បែងសិក្សា៖ ទស្សន៍ទាយសម្លេង

សកម្មភាព
១ ឱ្យកុមារអង្គុយជារង្វង់
២ បង្ហាញវត្ថុដែលមានសូរសំឡេង ៤ឬ៥ខុសៗគ្នា
៣ ក្រឡុកសំឡេង ១ ម្ដងៗ ហើយឱ្យកុមារចំណាំសំឡេង
៤ ឱ្យកុមារបិទភ្នែក ហើយគ្រូក្រឡុកសំឡេងណាមួយ
៥ ឱ្យកុមារបើកភ្នែកទាំងអស់គ្នាហើយទាយម្នាក់ម្ដងៗ
៦ សរសើរកុមារដែលទាយត្រូវ និងលើកទឹកចិត្តកុមារដែលទាយខុស ឲ្យទាយបន្តទៀត
៧ បន្តសកម្មភាពរហូតអស់ម៉ោង

ដោយ Aide et Action Cambodia
Untitled-1
Untitled-1
Untitled-1-Recovered